Cursus theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) 

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden kan al decennialang rekenen op warme belangstelling. Steeds meer jonge gemeenteleden die pas belijdenis gedaan hebben, ontdekken dat ze veel aan deze cursus hebben. Lees verder...


Voor de agenda

(kijk voor nadere details in de Agenda) 

17-11-2017 - Jeugddienst (prop. G.J. Anker: Jezus is de Waarheid)

13-12-2017 - Gemeenteavond

22-12-2017 - Kerstzangdienst

14-02-2018 - Jaarvergadering mannen- en vrouwenvereniging


Laatste nieuws

Er zijn foto's van de gemeentedag geplaatst. Wie foto's van de workshops heeft kan ze opsturen naar scriba@hervormdstraafkerk.nl (niet teveel hoor...).

Dank zij de vele giften die het College van Kerkrentmeesters mocht ontvangen is ons verenigingsgebouw Het Anker vakkundig in de verf gezet en kon het gebouw van de nodige zonnepanelen voorzien worden. Met het laatste worden niet alleen kosten bespaard maar wordt ook het milieu gediend.

De heer Teus Burger uit Streefkerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was werkzaam als loods bij het Havenbedrijf Rotterdam en is sinds 2011 gepensioneerd. Hij ontplooide de volgende activiteiten:
- 1985 – 1999: leider van de jongensclub. Betrokkene leidde de wekelijkse gesprekken en het jaarlijkse kamp.
- 1987 – 1999: lid van de commissie van bijstand. Betrokkene ondersteunde het college van Kerkrentmeesters van het onderhoud van het kerkgebouw en de tuin.
- 1999 – 2012: ouderling en kerkrentmeester. Betrokkene bezocht gemeenteleden en verzorgde het beheer van het verenigingsgebouw.
- 1991 – heden: lid van de rommelmarktcommissie. Betrokkene is sinds 2009 coördinator van de goederenophaaldienst en sorteert de goederen.
- 2012 – heden: coördinator oud ijzer. Betrokkene verzorgt het ophalen en sorteren van materialen.

  

Op 22 april 2017 is op het VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer) congres in Nijkerk aan het College van Kerkrentmeesters van de gemeente Streefkerk de derde prijs uitgereikt van de Marsh-Mercer Award. Het College heeft hieraan meegedaan door het project College Tour in te dienen. Door Dirk van den Heuvel en Martien den Boer is de prijs van € 500,- in ontvangst genomen na het vertonen van een korte film over het project College Tour. Deze film is te bekijken via YouTube. Bekijk ook het juryrapport van de drie prijswinnnende Colleges. Hiermee is aan de College Tour nog wat extra glans toegevoegd. 

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Refo500 heeft, in samenwerking met de Erdee Media Groep een bijzonder informatieve website ontwikkeld waarop veel informatie over de Reformatie en over Maarten Luther te raadplegen is. Er is voor iedere leeftijdsgroep wel iets bij en het materiaal is ook heel geschikt voor gebruik in catechese, op de zondagsschool en op verenigingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Kijk er eens op rond en doe er iets mee in je eigen gezin of op de vereniging. Of gewoon persoonlijk als oudere of als jongere.


Oproep

De beschrijving van de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Streefkerk (1574 - 2004) vordert gestaag. Niet dat er binnen enkele weken een boek op de planken ligt, maar toch... Al schrijvend komt telkens de gedachte aan beeldmateriaal op. Wat is er nog "onder de mensen" dat een boek zou kunnen verfraaien? Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden. Daarom een dringende oproep: Hebt u foto's of ander (beeld)materiaal dat betrekking heeft op kerkelijke activiteiten, neem dan a.u.b contact met me op. Onderwerpen? Clubs, verenigingen (ook groepsfoto's, liefst met de namen er bij v.l.n.r.), portretfoto's van mensen die een belangrijke (of voor het oog minder belangrijke) rol in de gemeente vervuld hebben, restauraties van de kerk, ingebruikneming van het verenigingsgebouw (Kostverloren en Molenakker), vroegere zendingsdagen (Nimboran), enz., enz. En verhalen, die wil ik ook graag horen. Enkele gemeenteleden hebben me al geholpen, waarvoor hartelijk dank! En hebt u zelf niets maar weet u anderen die mogelijk wel iets hebben, tip hen of mij dan. Wie weet... Het gaat om de periode tot 2004.

Benieuwd naar uw reacties. 

Arie van Werkhoven.

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)