Gemeente in Coronatijd:

De ontwikkelingen en maatregelen rondom COVID19 raken het gemeente-zijn, met name daar, waar het de onderlinge ontmoetingen betreft. Alle vereningingen hebben hun normale programma stopgezet. Toch ontstaan er ook weer initiatieven van de bestaande verenigingen of nieuwe initiatieven, die het gemeente-zijn op een bepaalde manier toch vorm geven. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten.

Mannen- en vrouwenvereniging:

De mannen- en de vrouwenvereniging zijn voor in ieder geval de duur van de lockdown overgestapt op het uitzenden van de bijbelstudie op de maandagavond. Via 'Kerkdienst Gemist' kunnen de leden van deze verenigingen, maar ook de andere gemeenteleden de bijbelstudie meeluisteren. Zie de agenda voor de data en tijd.

Update (maandag 22 maart):

Nu het eind van het seizoen van de mannen- en vrouwenvereniging in zicht komt is er nagedacht over het vervolg van de uitzendingen. Vanaf april worden de uitzendingen op maandagavond 1x per 2 weken uitgezonden onder de noemer 'Muziek en Bezinning'. Dit wordt afgewisseld met 'Avondklanken' (zie de info hieronder). Dus de ene week 'Muziek en Bezinning' op maandagavond om 19:30 uur en de andere week 'Avondklanken' op donderdagavond om 19:30 uur. De juiste data en tijden vindt u in de agenda.

'Avondklanken':

Terug van weg geweest........ 1x per 2 weken op donderdagavond een muzikaal moment met psalmen en geestelijke liederen te beluisteren via 'Kerkdienst Gemist'. Een psalm of lied (ter bemoediging of felicitatie) kan tot de woensdagavond voor de uitzending worden aangevraagd bij Dirrie de Jong (06-22094782). De data en tijden van de uitzendingen vindt u in de agenda.


'Licht voor Streefkerk':

Onder de naam Licht voor Streefkerk willen de Tentweekcommissie en de Evangelisatiecommissie in deze ingrijpende tijd liefde, zorg en hoop brengen in ons dorp. Daarvoor is de kerk iedere zaterdag van 10.00 - 12.00 uur open. We willen zo een plek bieden om gevoelens te overdenken en/of te delen. Er zullen twee vrijwilligers zijn om bezoekers welkom te heten en zo nodig een luisterend oor te bieden. Ook kan er iets opgeschreven worden in een “gedachtenboek” of op een “gebedsmuur”. Daarnaast kan er gebeden worden met mensen die daar behoefte aan hebben. Ook wordt er een stilteplek ingericht voor mensen die geen behoefte hebben aan contact, maar gewoon in stilte in de kerk willen zijn. U bent van harte welkom! Helaas moest in janari 2021 ook deze activiteit tijdelijk opgeschort worden i.v.m. aangescherpte corona-maatregelen.


'Streefkerk Helpt':

Misschien ondervindt u hinder van de maatregelen rond het corona-virus. Onder de naam 'Streefkerk Helpt' is een platform in het leven geroepen waar u kunt aankloppen voor praktische hulp (bijv. boodschappen doen) of voor een goed gesprek. U kunt contact opnemen: tel. 06-42247131.


 'Streefkerk Bidt':

Elke woensdagavond om 21:00 uur is er een online gebedsbijeenkomst. Aanmelden voor deze online bijeenkomst via streefkerkbidt@gmail.com. De instructie om in te loggen krijgt u na aanmelding via de mail toegezonden.


Verenigingsgebouw 'Het Anker':

Als gevolg van de maatregelen rondom COVID19 gelden voor bijeenkomsten in Het Anker specifieke gebruiksvoorwaarden en voorschriften voor reiniging vóór en ná gebruikIn verband met de huidige lockdown zijn er geen activiteiten in "Het Anker". Ook de bieb is gesloten.

We houden u op de hoogte over eventuele nadere maatregelen of de opheffing daarvan.


Laatste nieuws Heleen van den Berg

Nieuwsbrief december 2020, blog januari 2021, gebedsupdate januari 2021 van Heleen van den Berg.


450 jaar Hervormde Gemeente Streefkerk

De beschrijving van de geschiedenis van 450 jaar Hervormde Gemeente van Streefkerk (1574 - 2024) vordert gestaag. Al schrijvend komt telkens de gedachte aan beeldmateriaal op. Wat is er nog "onder de mensen" dat een boek zou kunnen verfraaien? Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden. Daarom een dringende oproep: Hebt u foto's of ander (beeld)materiaal dat betrekking heeft op kerkelijke activiteiten, neem dan a.u.b contact met me op. Onderwerpen? Clubs, verenigingen (ook groepsfoto's, liefst met de namen er bij v.l.n.r.), portretfoto's van mensen die een belangrijke (of voor het oog minder belangrijke) rol in de gemeente vervuld hebben, restauraties van de kerk, ingebruikneming van het verenigingsgebouw (Kostverloren en Molenakker), vroegere zendingsdagen (Nimboran), enz., enz. En verhalen, die wil ik ook graag horen. Enkele gemeenteleden hebben me al geholpen, waarvoor hartelijk dank! En hebt u zelf niets maar weet u anderen die mogelijk wel iets hebben, tip hen of mij dan. Wie weet... Het gaat om de periode tot 2024.

Benieuwd naar uw reacties. 

Arie van Werkhoven.

Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. (Romeinen 14:9)


Volgende kerkdienst

Zo 18 apr 10:00:
Ds. T. van Bruggen

Alle kerkdiensten >