Algemeen

 

De rubrieken onder "Algemeen" geven een beeld van wie we als Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland willen zijn. We realiseren ons daarbij dat papier geduldig is en dat wat als beleid geformuleerd is weleens kan botsen met de - soms weerbarstige - praktijk. We leven immers in een gebroken wereld. Vertrekpunt en richtsnoer bij alles wat we doen is echter het eeuwigblijvende Woord van onze God. Wekelijks komen we als gemeente onder de verkondiging van dat Woord bij elkaar. De Heere leide ons als Zijn gemeente door de tijd en doe ons in liefde samenleven.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.