Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.