Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.