Homoseksualiteit

Lang heeft de kerkenraad het onderwerp “homoseksualiteit” naast zich neergelegd, deels vanwege verlegenheid omtrent dit onderwerp en deels ook omdat we met dit onderwerp niet van nabij werden geconfronteerd. Bezinning over dit onderwerp is alleen al nodig omdat er ook in onze gemeente broeders en zusters zijn die tot de ontdekking komen dat ze een homoseksuele geaardheid hebben en daar kiest niemand voor. Lees verder... 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.