De kerkenraad heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacyverklaring opgesteld. 

Van gemeentelijke activiteiten worden foto's op onze website geplaatst. Wanneer u een geplaatste foto waarop u herkenbaar in beeld bent wilt laten verwijderen, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar de webcommissie.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.