De kerkenraad heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacyverklaring opgesteld. 

Van gemeentelijke activiteiten worden foto's op onze website geplaatst. Wanneer u een geplaatste foto waarop u herkenbaar in beeld bent wilt laten verwijderen, kunt u dat melden door een e-mail te sturen naar de webcommissie.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.