Wie zijn wij?

 

Streefkerk is één van de kernen van de burgerlijke gemeente Molenwaard. Al van verre valt de fraaie toren van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente op. Sinds 1574 is er in Streefkerk een Hervormde Gemeente, die aanvankelijk een Gereformeerde Kerk werd genoemd. Al eeuwen lang bevindt zich in Streefkerk dus een kerkelijke gemeente die zich zondag aan zondag verzamelt onder de verkondiging van Gods Woord.

De huidige gemeente kan getypeerd worden als een Gereformeerde Bondsgemeente. Wat dat inhoudt, wordt verwoord onder de kopjes "Beleidsplan" en "Convenant".

De gemeente telt circa 1370 leden, waarvan 700 doopleden en 265 belijdende lidmaten. De overige zijn zogenaamde geboorteleden. Zij zijn niet gedoopt maar behoren tot een gezin waarvan tenminste één van de ouders gedoopt of belijdend lidmaat is.

De kerkdiensten worden 's morgens door circa 400 en 's avonds door circa 250 personen bezocht. Net als veel andere gemeenten bestaat de Hervormde Gemeente van Streefkerk dus uit een trouwe kern en een brede minder of niet betrokken rand.

 

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.