Groot onderhoud gepleegd aan kerkgebouw en orgel

Hartelijk welkom op deze speciale webpagina's over de restauratie van het kerkgebouw en het orgel. Op deze pagina's kunt u allerlei informatie over dit project vinden dat in de afgelopen jaren uitgevoerd is.

Het kerkgebouw en het orgel van de hervormde kerk in Streefkerk waren hard aan onderhoud toe. Op deze pagnina's leest en ziet u wat er allemaal is gedaan. 

 < Hier het laatste nieuws: restauratie afgerond ! >


Onderhoud kerkgebouw

Door Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV is in november 2010 een inspectie uitgevoerd, waarna het Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) is geschreven.
Hiervoor is inmiddels subsidie verkregen. 

Lees meer over de werkzaamheden die plaatsvonden aan het kerkgebouw.

Onderhoud orgel

De restauratie van het orgel is uitgevoerd door Scheuerman Orgelbouw. Dit bedrijf is al jaren betrokken bij het onderhoud van het orgel.

Subsidie en particuliere bijdragen

Vanuit de status ‘monument' kwamen zowel het kerkgebouw als ook het orgel in aanmerking voor subsidie-aanvraag. Sinds kort is daartoe de zogenaamde BRIM-regeling van kracht.

De subsidie dekte slechts 65% van de kosten. Voor de overige kosten waren wij afhankelijk van particuliere bijdragen. 


Onderhoud Orgel


Orgel sinds 1918  < Meer orgelfoto's >

De restauratie van het orgel is uitgevoerd door Scheuerman Orgelbouw. Dit bedrijf is al jaren betrokken bij het onderhoud van het orgel.

De volgende werkzaamheden vonden plaats:

        1. Restauratie  magazijnbalgen

In het orgel bevinden zich twee magazijnbalgen. Een magazijnbalg is voorzien van zogenaamde schepbalgen. Met deze schepbalgen kan door middel van de treden, welke zich buiten het orgel bevinden, wind in de magazijnbalg gepompt worden. Zowel de magazijnbalgen als de schepbalgen zijn gerestaureerd. Dit hield het volgende in:

-  Opnieuw twee lagen schapenleder aangebracht. Eén laag voor de scharnierfunctie en één laag voor de windafdichting.

-  Nieuw leer aangebracht onder de balgdeksels.

-  De bijgehorende windkanalen zijn opnieuw beleerd.       

-  De windmachine voorzien van een nieuwe, soepele,  lederen koppeling.  

Lees meer over de restauratie van de magazijnbalgen.

        2. Vervangen  van de membranen

Het vervangen van alle, zich in het orgel bevindende membranen (hoofdwerk, zwelwerk en pedaal). Daarnaast ook het vervangen van de registerbalgen.

Kijk naar de eerste werkzaamheden aan de membranen.

        3. Reinigen orgelinterieur c.q. pijpwerk

Het pijpwerk is afgeruimd en gereinigd en makementen zijn verholpen. De hoeden van het gedekte pijpwerk zijn gecontroleerd op een goede afsluiting en waar nodig voorzien van nieuw leder. Na deze werkzaamheden is het orgel generaal  gestemd.

        4. Plaatsen van een nieuwe, gestabiliseerde voeding

Een nieuwe, gestabiliseerde voeding voor de bediening van de wipmagneten en speeltafelkoppels is geplaatst.

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 2:29)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>