Geven en nalaten

(Periodieke) giften

Het zal u niet verbazen dat voor "de instandhouding van de eredienst" veel geld nodig is. Het College van Kerkrentmeesters verkrijgt de nodige financiële middelen vooral uit collecten tijdens de kerkdiensten en uit een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lidmaten. Veel gemeenteleden maken gebruik van de mogelijkheid hun bijdragen in de collecten te geven door middel van collectenbonnen (zie onder "Kerkdiensten/Collecten"). De giften zijn daarmee aftrekbaar voor de belasting.
Wist u dat het misschien aantrekkelijk is uw vrijwillige bijdrage te voldoen via een periodieke gift? U kunt volstaan met het invullen van een overeenkomst periodieke gift kerkelijke gemeente. Hoe dat werkt vindt u in de toelichting op de overeenkomst. 

Voor een periodieke gift aan de diaconie gelden dezelfde regels maar moet een afzonderlijke overeenkomst periodieke gift diaconie ingevuld worden.

Nalatenschap

U kunt de Hervormde Gemeente Streefkerk ook financieel ondersteunen door de Hervormde Gemeente Streefkerk in uw testament op te nemen. Lees meer...

 

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.