Restauratie magazijnbalgen:

Een van de grootste klussen voor wat betreft de restauratie aan het orgel is het vernieuwen van de magazijnbalgen. Het orgel kent 2 magazijnbalgen. 1 grote balg van ong. 3 x 2 meter en een kleine balg van 2 x 1,5 meter. Beide balgen moeten voorzien worden van nieuw schapenleer. De balgen zijn reeds meerdere malen geplakt omdat er lekkages waren. Een lekkende magazijnbalg laat lucht ontsnappen waardoor het orgel niet meer in staat is naar behoren te presteren. Het blijven plakken van de magazijnbalgen is geen optie meer. De magazijnbalgen zijn nog nooit eerder uit het orgel gehaald. Deze klus staat gepland voor D.V. zaterdag 1 september 2012. De balgen worden dan via de zijkant uit het orgel gehaald en met een vrachtauto afgevoerd naar de werkplaats van Scheuerman in Rotterdam. Het opnieuw aanbrengen van het schapenleer, dat in verschillende lagen gebeurd, neemt in totaal ongeveer 3 maanden in beslag. Gedurende deze periode is het kerkorgel dus niet te gebruiken en zullen we gebruik maken van een ander orgel.

Het terugplaatsen is inmiddels ook afgerond.
In een fotoreportage is ook dit proces te bekijken.

Het verwijderen van de balgen is op 1 september 2012 uitgevoerd.
In een fotoreportage is het hele proces mooi te volgen.

Van het daadwerkelijke vervangen van het schapenleer op de balgen ontvingen we foto's uit het atelier van Scheuerman in Rotterdam.

Aanzicht magazijnbalgen. Op de voorgrond de kleine balg en daarachter de grote. 

Balgen

Detail van geplakte hoeken bij eerste reparatie.

Balghoeken

De zijkant van het orgel waardoor de magazijnbalgen naar buiten moeten.

Zijkant orgel

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 2:29)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>