Catechese

Gewone catechese 

De Kerkorde omschrijft catechese als "kerkelijk onderwijs, gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderwijs verlangen." Nader uitgewerkt betekent dit dat onderwijs gegeven wordt over:
- het lezen en verstaan van de Bijbel;
- de eredienst, de liederen en de gebeden;
- de belijdenis en de geschiedenis van de kerk;
- het leven als christen in de wereld.

De catechisaties worden in 2016-2017 gehouden in Het Anker op de volgende tijden:

maandag:
leeftijd van 11/12 jaar 
(zondagsschoolverlaters vanaf jan)   : 16:15 - 17:00 uur
leeftijd van 14 en 15 jaar               : 18:30 - 19:15 uur
leeftijd van 17 jaar en ouder          : 19:15 - 20:00 uur

dinsdag:
leeftijd van 12 en 13 jaar               : 18:30 - 19.15 uur
leeftijd van 16                              : 19:15 - 20.00 uur
belijdeniscatechisatie                     : 20:15 - 21:15 uur


Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechisatie bereidt voor op het doen van openbare belijdenis van het geloof. Wie de belijdeniscatechisatie wil volgen, kan contact opnemen met de predikant.

Aannemingsavond 2018 op 20 maart om 20:00 uur in de pastorie. Belijdenisdienst 2018 op zondag 25 maart.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.