Contact

 

Predikant

Ds. T. van Bruggen

Kerkstraat 36

2959 BS  Streefkerk

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Scriba

W.C.A. van der Heiden

Oude Wetering 3

2959 GA  Streefkerk

scriba@hervormdstreefkerk.nl

Kerkgebouw

Kerkstraat 38

2959 BS  Streefkerk

tel. 0184-684205

Koster

A.K.T.Noorland

Tel. 0184-684697

Verenigingsgebouw

Molenakker 12

2959 AS  Streefkerk

tel. 0184-693943

Beheerster

Mevr. S. Aanen-Flier

tel. 0184-684535

beheeranker@hervormdstreefkerk.nl

College van Kerkrentmeesters

W.C.A. van der Heiden jr. - secretaris

Oude Wetering 3

2959 GA  Streefkerk

tel. 06-52256552

cvk@hervormdstreefkerk.nl

College van Diakenen

A.A. de Jong - secretaris

Leliestraat 4

2959 CL  Streefkerk

tel. 0184-681038

cvd@hervormdstreefkerk.nl

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.