Contact

 

Predikant

Ds. T. van Bruggen

Kerkstraat 36

2959 BS  Streefkerk

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Scriba

A. van Werkhoven

Reigersdreef 22

2959 CJ  Streefkerk

scriba@hervormdstreefkerk.nl

 

Kerkgebouw

Kerkstraat 38

2959 BS  Streefkerk

tel. 0184-684205

Koster

A.K.T.Noorland

Tel. 0184-684697

Verenigingsgebouw

Molenakker 12

2959 AS  Streefkerk

tel. 0184-693943

Beheerster

Mevr. S. Aanen-Flier

tel. 0184-684535

beheeranker@hervormdstreefkerk.nl

College van Kerkrentmeesters

D. van den Heuvel jr. - secretaris

Grasakker 2

2959 GE  Streefkerk

tel. 0184-684201

cvk@hervormdstreefkerk.nl

College van Diakenen

A.A. de Jong - secretaris

Leliestraat 4

2959 CL  Streefkerk

tel. 0184-681038

cvd@hervormdstreefkerk.nl

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)