Nieuwsbrieven

 

Onder deze rubriek vindt u informatie over mensen die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden naar het buitenland of met wie wij ons verbonden weten omdat zij in onze gemeente zijn geboren en getogen en vanuit een andere gemeente zijn uitgezonden. Van hen is een post- en emailadres vermeld. Ze stellen belangstelling vanuit de gemeente erg op prijs. Houdt u er bij het corresponderen wel rekening mee dat er bepaalde correspondentieregels gelden.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.