Nieuwsbrieven

 

Onder deze rubriek vindt u informatie over mensen die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden naar het buitenland of met wie wij ons verbonden weten omdat zij in onze gemeente zijn geboren en getogen en vanuit een andere gemeente zijn uitgezonden. Van hen is een post- en emailadres vermeld. Ze stellen belangstelling vanuit de gemeente erg op prijs. Houdt u er bij het corresponderen wel rekening mee dat er bepaalde correspondentieregels gelden.

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)