Werkgroep Roemenië

De Hervormde Gemeente van Streefkerk heeft contact met de gemeente Bata in Roemenië. De contacten verlopen vooral via de plaatselijke predikant, ds. Edvin Dobré. In het recente verleden zijn land- en akkerbouwmachines naar Bata getransporteerd. De Werkgroep biedt gerichte hulp om deze machines, die door de hele plaatselijke gemeenschap worden gebruikt, te onderhouden. Verder wordt hulp geboden bij het in goede staat houden van kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw.

In de achterliggende jaren heeft regelmatig een groep jongeren uit Streefkerk Bata bezocht. Zij hebben onderhoud aan kerkelijke gebouwen verricht en ook een kinderclub georganiseerd. Zo heeft ook in 2013 een groep van circa 15 jongeren Bata bezocht. Zij hebben de contacten met de jeugd nieuw leven ingeblazen, enkele Bijbelstudieavonden georganiseerd en besproken hoe in de toekomst weer een vakantiebijbelclub kan worden georganiseerd. Tijdens het verblijf is er ook geklust. Een nieuwe betonnen vloer voor uitbreiding van de machineloods werd gestort en er is veel geschilderd. Uiteraard was er ook tijd voor recreatie. Ook in 2014 is weer een groep van 12 jongeren naar Bata afgereisd.

De afgelopen jaren zijn er diverse acties georganiseerd die mooie bedragen hebben opgeleverd. Mede met behulp van de opbrengst van deze acties is een zaaimachine en een pakkenpers aangeschaft, en is de kerkklok gerepareerd(de klepel was naar beneden gevallen…).

De Werkgroep bestaat uit de volgende personen:

- Kees Leenhouts, voorzitter
- Jerobeam Reijm, penningmeester
- Annewim van der Heiden, secretaris
- Bas Casteleijn, adviseur vanuit de diaconie

bata 4bata 3bata 2bata 1

Het e-mailadres van de werkgroep is wgproemenie@hervormdstreefkerk.nl 

In augustus 2014 verbleef een groep jongeren uit de gemeente in Bata. Van de reis zijn foto's in het fotoalbum geplaatst.

Lees ook de Nieuwsbrief oktober 2016.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.