Evangelisatie

 

De christelijke gemeente als geheel en iedere christen persoonlijk zijn geroepen getuige van Jezus Christus te zijn. De kerkenraad heeft een Evangelisatiecommissie in het leven geroepen die tot taak heeft gemeenteleden bewust te maken van deze roeping en hen toe te rusten om daarin actief te zijn.

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.