Evangelisatie

 

De christelijke gemeente als geheel en iedere christen persoonlijk zijn geroepen getuige van Jezus Christus te zijn. De kerkenraad heeft een Evangelisatiecommissie in het leven geroepen die tot taak heeft gemeenteleden bewust te maken van deze roeping en hen toe te rusten om daarin actief te zijn.

 

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.