Evangelisatiecommissie

De commissie is samengesteld als volgt:

Tineke de Kwant-Tober 

   voorzitter 

Wendy Rietveld 

   secretaris 

Marloes de Vries-Aantjes

   penningmeester 

Esther de Jong-Mourik 

   lid

Sjaak Reijm

   lid

Henri Schouten

   mentor 

Contact: evangcie@hervormdstreefkerk.nl

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.