Evangelisatiecommissie

De commissie is samengesteld als volgt:

Tineke de Kwant-Tober 

   voorzitter 

Wendy Rietveld 

   secretaris 

Marloes de Vries-Aantjes

   penningmeester 

Esther de Jong-Mourik 

   lid

Vacature

   lid

Henri Schouten

   mentor 

Contact: evangcie@hervormdstreefkerk.nl

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.