Kerstactie

Jaarlijks organiseert de evangelisatiecommissie in de week voorafgaand aan het kerstfeest een kerstzangavond waaraan de plaatselijke koren "Lovende Stemmen" (volwassenen), Joy (tieners) en "De Streefzangertjes" (kinderen) meewerken. Behalve koorzang is er ook veel samenzang. De plaatselijke predikant verzorgt een meditatie.  Aan de zangavond werken ook leerlingen van de openbare basisschool "De Boomgaard" mee. 
Alle inwoners van Streefkerk worden persoonlijk uitgenodigd door vrijwilligers die langs de deuren gaan om een uitnoding aan te bieden. Voordat deze vrijwilligers op pad gaan, is er een toerustings- en bezinningsavond.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.