Regels voor gebruik van de kerkelijke gebouwen 

Het is mogelijk gebruik te maken van de kerk en van het verenigingsgebouw "Het Anker". Daarvoor gelden gebruiksregels.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.