Historie

 

Streefkerk sinds de Reformatie in een notendop

De meeste gemeenten in de Alblasserwaard krijgen hun eerste predikant tussen 1580 en 1585. Streefkerk heeft reeds in 1574 zijn eerste predikant in de persoon van Willem Jansz, vermoedelijk een protestant geworden priester. Met deze en de huidige predikant, Ds. T. van Bruggen, komt het aantal dominees dat Streefkerk diende op 46. 

Na de hervorming, die voor Streefkerk dus in 1574 zijn beslag kreeg, zijn ruim 430 jaren verstreken. Wel en wee, hoogte- en dieptepunten heeft de Gereformeerde, later Hervormde Gemeente van Streefkerk meegemaakt. Niet alleen 46 predikanten maar ook een veelvoud daarvan aan ouderlingen, diakenen, kerkvoogden, notabelen, jeugdwerkers en vele anderen hebben de gemeente gediend. Zij hebben, elk met de hen geschonken gaven, gebouwd aan de gemeente en daarmee aan het Koninkrijk van God. De gemeente mag er nog zijn, dankzij de trouw van de Heere. Tot op de dag van vandaag schakelt hij eenvoudige en gebrekkige mensen in om zijn werk te doen.

Centraal in de gemeente staat ons fraaie kerkgebouw. Hoog op een donk is het van verre zichtbaar. In deze kerk klonk de verkondiging uit Gods Woord, zondag aan zondag en vaak ook in de week. Er werd en wordt gepreekt, gezongen, gegeven en ontvangen, gedoopt en avondmaal gevierd, gelachen en gehuild. Ook dat kerkgebouw heeft, hoewel niet ongeschonden,  de eeuwen getrotseerd. De kerk van Streefkerk dateert van 1495, maar aangenomen wordt dat er voor die tijd al wel een kapelletje is geweest. Mogelijk stond dat op de plaats waar nu de stoelen zijn gesitueerd. M.W.Schakel schrijft in "25 eeuwen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden" (overigens zonder bronvermelding): Streefkerk heeft in 1310 een kerk.

Het kerkgebouw van 1495 was een laat-gotische kruiskerk, behorend aan de scholasticus St. Salvator te Utrecht. In 1575 (of 1572) staken de Spanjaarden de kerktoren in brand. De herbouw vindt, zo gaat het verhaal, plaats met stenen van het afgebroken slot Schoonenburg onder Nieuw-Lekkerland. Lang hebben de Streefkerkers niet van hun herbouwde kerk mogen genieten. In 1647 wordt de kerk opnieuw door brand verwoest. Maar de strijd tegen het vuur wordt niet opgegeven. Opnieuw wordt de kerk herbouwd en nu meteen flink uitgebreid. De symmetrie van de kruisvorm gaat daarmee grotendeels verloren. Het schitterende, antieke interieur wordt door vuur verteerd als in 1914 als gevolg van loodgieterswerk de vlammen opnieuw hun tol eisen en het kerkgebouw verwoesten. In december 1916 is het gebouw, geheel in oude stijl, weer gereed voor de eredienst. Het enige onheil dat het kerkgebouw sinds die tijd nog treft, is het verwijderen van de luidklok door de Duitsers.

Sinds 1 mei 2004 maakt de Hervormde Gemeente van Streefkerk deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.