Archief  

Archiefmateriaal

Het is een bekend verschijnsel dat veel historisch materiaal verloren gaat bij schoonmaak, verhuizing of overlijden. Wat vader of moeder hun leven lang zorgvuldig bewaard hebben, wordt door de kinderen als onbelangrijk weggedaan. Jammer want vaak is het  geen "ouwe troep" en meestal is het onvervangbaar. Daarom een dringende oproep: als u iets wilt weggooien en u denkt maar half dat het van belang zou kunnen zijn voor het archief van de Hervormde Gemeente van Streefkerk, neem dan a.u.b. contact op met de archiefbeheerder. U moet denken aan preken (banden, cassettebandjes, CD's) van oud-predikanten, foto's en ander beeldmateriaal van verenigingen en gemeentelijke activiteiten, oude notulenboeken van verenigingen, oorkondes en andere documenten en materialen. En laat u door de term "historisch materiaal" niet in de war brengen: wat nu nog niet zo mag heten omdat het nog niet zo oud is, wordt het met het verstrijken van de jaren wel.

Ook wanneer u dergelijke materialen bezit en er (nog) geen afstand van wilt doen, kunt u contact opnemen. In veel gevallen kan er een duplicaat van gemaakt worden.

Bel. 0184-683649 of stuur een e-mail naar de scriba/archiefbeheerder.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.