Catechese

Gewone catechese 

De Kerkorde omschrijft catechese als "kerkelijk onderwijs, gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit onderwijs verlangen." Nader uitgewerkt betekent dit dat onderwijs gegeven wordt over:
- het lezen en verstaan van de Bijbel;
- de eredienst, de liederen en de gebeden;
- de belijdenis en de geschiedenis van de kerk;
- het leven als christen in de wereld.

De catechisaties worden in 2021 -2022 gehouden in Het Anker op de volgende tijden:

maandag:

leeftijd van 11/12 jaar (zondags-
schoolverlaters en leeftijdgenoten) : 16:15 - 17:00 uur (vanaf januari)

leeftijd van 12 en 13 jaar               : 18:30 - 19.15 uur

leeftijd van 14 en 15 jaar               : 19:15 - 20.00 uur

dinsdag:

belijdeniscatechisatie                     : 20:30 - 21:30 uur

woensdag:

leeftijd van 16 jaar en ouder          : 19:00 - 19:45 uur

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechisatie bereidt voor op het doen van openbare belijdenis van het geloof. Wie de belijdeniscatechisatie wil volgen, kan contact opnemen met de predikant.

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 2:29)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>