Kerkdiensten

 

Iedere zondag worden twee kerkdiensten gehouden, de eerste om 10:00 uur en de tweede om 18:30 uur.

De diensten op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en (voor zover die niet op een zondag valt) 2e Kerstdag beginnen om 9.30 uur.

De bid- en dankdag worden respectievelijk gehouden op de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november.

U kunt op deze site het rooster van de kerkdiensten van de huidige maand en de daarop volgende maand raadplegen.

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.