Meekijken

Via internet meekijken

Nu in verband met maatregelen rond het coronavirus het bijwonen van de kerkdiensten slechts beperkt mogelijk is, worden de diensten ook via een livestream uitgezonden.

Werkt het niet? Dan kunt het beste direct proberen de kerkdienst via de website van kerkdienstgemist.nl of op YouTube mee te kijken of luisteren.

Erediensten zijn meer dan alleen kijken en luisteren!

Internet is natuurlijk een mooi middel om, als u echt verhinderd bent, de diensten toch mee te maken. Maar dit mag natuurlijk geen reden zijn om niet naar de diensten te komen als u daartoe wel de gelegenheid hebt.

Om geen administratie met wachtwoorden en luistergeld te hoeven gebruiken is het kijken en luisteren voor iedereen vrij. De kijk- en luisterkosten (€ 0,50 per dienst) kunt u voldoen via de collecte of via giften op bankrekening nr. NL81 RABO 0361 7528 22 t.n.v. CvK Streefkerk.Kerkdienst live meekijken

 

Archief meekijken

Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. (Romeinen 14:9)


Volgende kerkdienst

Zo 18 apr 10:00:
Ds. T. van Bruggen

Alle kerkdiensten >