Meeluisteren

Kerkradio 

De kerkdiensten kunnen direct worden beluisterd via de Kerkradio. U heeft daarvoor een speciaal kastje nodig dat kan worden aangevraagd bij de heer M. den Boer, tel. 0184-684425.

CD bestellen 

Wie de diensten (ook die van langer geleden) later wil beluisteren of wil bewaren kan voor €2,50 een CD bestellen bij mevr. J. den Boer-van Huuksloot, tel. 0184-684425 of een e-mail sturen naar preek-cd@hervormdstreefkerk.nl

Via internet meeluisteren of downloaden

Ingegeven door de wens om via Klokradio op gezette tijden live onze kerkdienst uit te zenden, het systeem van terugluisteren te vereenvoudigen en de geluidskwaliteit te verbeteren is een zender in de kerk geplaatst welke uitzendt via internet. Hierdoor is het nu ook mogelijk om thuis, via internet, direct mee te luisteren. Onder het meeluisterscherm -hieronder-, staan tevens de tien laatst gehouden diensten om terug te luisteren. Op kerkdienstgemist.nl zijn nog oudere diensten te vinden.

Erediensten zijn meer dan alleen luisteren!

Internet is natuurlijk een mooi middel om, als u echt verhinderd bent, de diensten toch mee te maken. Maar dit mag natuurlijk geen reden zijn om niet naar de diensten te komen als u daartoe wel de gelegenheid hebt.

Om geen administratie met wachtwoorden en luistergeld te hoeven gebruiken is het luisteren voor iedereen vrij. De luisterkosten (€ 0,50 per dienst) kunt u voldoen via de collecte of via giften op bankrekening nr. NL81 RABO 0361 7528 22 t.n.v. CvK Streefkerk.


Live meeluisteren

 

Archief via kerkdienstgemist

13-01-2019 18:30 - luisteren - downloaden
   Ds. G. D. Kamphuis
   Tekst: Johannes 1 : 18

13-01-2019 10:00 - luisteren - downloaden
   Prop. M. van Dalen
   Tekst: Lukas 4 : 21

06-01-2019 18:30 - luisteren - downloaden
   Ds. G. van Wijk
   Avonddienst

06-01-2019 10:00 - luisteren - downloaden
   Ds. T. van Bruggen
   Tekst: Openbaring 2 : 12-17

01-01-2019 10:00 - luisteren - downloaden
   Ds. T. van Bruggen
   Tekst: Exodus 13 : 21 en 22

31-12-2018 19:30 - luisteren - downloaden
   Ds. T. van Bruggen
   Tekst: Psalm 39 : 5-8

30-12-2018 18:30 - luisteren - downloaden
   Ds. J. W. Verboom
   Tekst: Lukas 2 : 22-24

30-12-2018 10:00 - luisteren - downloaden
   Ds. H. Roseboom
   Tekst: Lukas 2 : 39

26-12-2018 09:30 - luisteren - downloaden
   Ds. T. van Bruggen
   Tekst Lukas 2 : 15-18

25-12-2018 18:00 - luisteren - downloaden
   Kerstfeest Zondagsschool

Diensten zijn ook via kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.