Meeluisteren

Kerkradio 

De kerkdiensten kunnen direct worden beluisterd via de Kerkradio. U heeft daarvoor een speciaal kastje nodig dat kan worden aangevraagd bij Jerobeam Reijm (tel. 06-55597213)

CD bestellen 

Wie de diensten (ook die van langer geleden) later wil beluisteren of wil bewaren kan voor €2,50 een CD bestellen bij mevr. J. den Boer-van Huuksloot, tel. 0184-684425 of een e-mail sturen naar preek-cd@hervormdstreefkerk.nl

Via internet meeluisteren of downloaden

Ingegeven door de wens om via Klokradio op gezette tijden live onze kerkdienst uit te zenden, het systeem van terugluisteren te vereenvoudigen en de geluidskwaliteit te verbeteren is een zender in de kerk geplaatst welke uitzendt via internet. Hierdoor is het nu ook mogelijk om thuis, via internet, direct mee te luisteren of kijken. Hieronder vindt u het meeluisterscherm en de live stream. 

Nu in verband met maatregelen rond het coronavirus het bijwonen van de kerkdiensten slechts beperkt mogelijk is, worden de diensten ook via een livestream uitgezonden via onze eigen website, op kerkdienst gemist of op YouTube.

Werkt het niet? Dan kunt het beste direct proberen de kerkdienst via de website van kerkdienstgemist.nl mee te kijken of luisteren.

Erediensten zijn meer dan alleen luisteren!

Internet is natuurlijk een mooi middel om, als u echt verhinderd bent, de diensten toch mee te maken. Maar dit mag natuurlijk geen reden zijn om niet naar de diensten te komen als u daartoe wel de gelegenheid hebt.

Om geen administratie met wachtwoorden en luistergeld te hoeven gebruiken is het luisteren voor iedereen vrij. De luisterkosten (€ 0,50 per dienst) kunt u voldoen via de collecte of via giften op bankrekening nr. NL81 RABO 0361 7528 22 t.n.v. CvK Streefkerk.Kerkdienst live meeluisteren

 

Archief meeluisteren

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 2:29)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>