Preekbesprekingen

Regelmatig is er na de kerkdienst in Het Anker een preekbespreking met de jeugd. Een goede gelegenheid om het gehoorde nog een keer aan de orde te stellen aan de hand van gespreksvragen. Enkele keren per jaar zijn ook ouderen welkom. Het is mooi om te zien hoe jongeren en ouderen samen zich verdiepen in de stof waarover gepreekt is. Verschillende generaties ontmoeten elkaar.

Voor de datums van de preekbesprekingen wordt verwezen naar de agenda.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.