Moderamen

 

 

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en heeft tot taak:

- het voorbereiden van de vergaderingen van de kerkenraad;

- het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten;

- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard;

- het afdoen van zaken met een spoedeisend karakter.

Het moderamen is als volgt samengesteld:

 

Ds. T. van Bruggen - predikant

0184-681316

predikant@hervormdstreefkerk.nl

W.C.A. van der Heiden - scriba

0184-778028

scriba@hervormdstreefkerk.nl

G.J. van Essen - assessor

0184-684173

 

D.A. Meerkerk - ouderling-kerkrentmeester

0184-682773

 

B.A. Casteleijn - diaken

0184-684284

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.