Moderamen

 

 

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en heeft tot taak:

- het voorbereiden van de vergaderingen van de kerkenraad;

- het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten;

- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard;

- het afdoen van zaken met een spoedeisend karakter.

Het moderamen is als volgt samengesteld:

 

Ds. T. van Bruggen - predikant

0184-681316

predikant@hervormdstreefkerk.nl

A. van Werkhoven - scriba

0184-683649

scriba@hervormdstreefkerk.nl

W.C.A. van der Heiden - assessor

0184-682755

 

D.A. Meerkerk - ouderling-kerkrentmeester

0184-682773

 

B.A. Casteleijn - diaken

0184-684284

 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)