Moderamen

 

 

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en heeft tot taak:

- het voorbereiden van de vergaderingen van de kerkenraad;

- het uitvoeren van kerkenraadsbesluiten;

- het afdoen van zaken van formele en administratieve aard;

- het afdoen van zaken met een spoedeisend karakter.

Het moderamen is als volgt samengesteld:

 

 

D. van den Heuvel jr. 

preses

 

H.S. Schouten

scriba

scriba@hervormdstreefkerk.nl

Ds. T. van Bruggen

assesor

predikant@hervormdstreefkerk.nl

J. de Bruijn 

lid CvK

 

W. van Ravens 

lid CvD

 

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>