Psycho-pastorale begeleiding

Voor langduriger begeleiding van gemeenteleden kunnen gemeenteleden worden ingeschakeld die de opleiding Psycho-pastorale toerusting (PPT) of een andere, daarmee gelijk te stellen en door de kerkenraad geaccordeerde opleiding met goed gevolg hebben afgerond. Deze begeleiding vindt plaats op verzoek van de kerkenraad en uitsluitend met instemming van de pastorant. De begeleider is geen ambtsdrager maar heeft wel geheimhoudingsplicht. Meer informatie en comntactadfressen vindt u in de PPB-brochure.  

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)