Artikelen Ds. A. Beens

Op 18 november 2010 hield Ds. A.Beens uit Barneveld tijdens een gemeenteavond in Streefkerk een lezing over gemeente-zijn in deze tijd. Eerder schreef hij voor "De Waarheidsvriend", het wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond, een aantal artikelen onder de titel "De vreze des Heeren en onze opvoeding". Deze artikelen zijn hier te lezen.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)