Je geld of je leven!

Vier dagen lang was dat het thema tijdens de tentweek. En zeg nou zelf, best een spannend onderwerp, voor ons allemaal. Voor veel christenen in het rijke westen is geld super belangrijk. We zeggen het natuurlijk niet hardop, maar ondertussen! Mijn leven? Dat is het allerbelangrijkste. Maar mijn geld? Ai, daar moet je ook niet aankomen!

Toch heeft wat dat betreft een heldere boodschap geklonken. Vier dagen lang. Het geld en de andere dingen van deze wereld gaan voorbij. Het geeft wellicht voor een poosje een schijnzekerheid. Maar het heeft geen blijvende waarde. Echte rijkdom moeten we heel ergens anders zoeken. Bij Iemand, die Zijn rijkdom heeft verlaten en voor ons mensen arm is geworden. Jezus, Hij is het, de Zaligmaker, die uit liefde de dood is ingegaan om aan armen het leven te geven. Die het gezegd heeft: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven!” Als we Hem gaan volgen, verbleekt de waarde van ons aardse geld, maar vinden we door Gods genade tegelijkertijd een schat in de hemel, die door geen dief kan worden weggeroofd. Dan vinden we in Jezus het eeuwige leven.

Wat een geweldige boodschap mag dat zijn. Niet alleen voor christenen, maar voor alle mensen! En als je daardoor geraakt bent, dan ga je dat ook uitdragen. Aan alle mensen. Niet alleen maar vier dagen, maar steeds opnieuw.

En je geld? Da’s dan niet zo belangrijk meer. Dan ben je geborgen in Jezus, de Levensbron. Voor altijd!

Henri Schouten, mei 2013.


Reageren? Mail de auteur via column@hervormdstreefkerk.nl

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)