Geloven in een God die niet bestaat

 

Er is terecht veel commotie ontstaan rond het eind 2007 verschenen boek "Geloven in een God die niet bestaat" van de hand van Klaas Hendrikse, predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De protestantse Classis Zierikzee heeft begin februari jl. besloten geen tuchtprocedure tegen Ds. Hendrikse te beginnen. De scriba van de PKN, dr. A.J.Plaisier, reageerde in het RD: "Wij geloven in God. Wie dat niet doet, stelt zich buiten het belijden van de kerk. Daarmee verlaat je de kerk." Intussen is Ds. Hendrikse nog steeds predikant in de PKN. De kerkenraad heeft over deze zaak in juni 2009 een brief gestuurd naar het Breed Moderamen van de Classis Alblasserdam met het verzoek die ter kennis te brengen van de ingestelde Commissie van onderzoek, van de Classis Zierikzee en van het Breed Moderamen van de Generale Synode van de PKN. Aan de Classis Alblasserdam zal nu gevraagd worden ook vanuit de Classis de bezwaren tegen de opvattingen van Ds. Hendrikse te verwoorden en aan te dringen op tuchtmaatregelen. De brief van de kerkenraad, waarin soms schokkende citaten uit het bewuste boek, is hier te lezen.
We realiseren ons intussen dat de uitlatingen van Ds. Hendrikse niet op zichzelf staan en ook door andere predikanten binnen de PKN gedragen worden. Dat geeft temeer reden om onze gebeden voor de kerk en voor de predikanten die haar dienen te vermenigvuldigen.

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.