Brochure Kerk en Gezin

De Gereformeerde Bond heeft een themabrochure "Kerk en Gezin" uitgegeven. Hoe kan de kerk betrokken blijven bij het gezin? Hoe kan het gezin betrokken blijven bij de kerk? Een handreiking voor de relatie tussen kerk en gezin.

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)