Brochure Kerk en Gezin

De Gereformeerde Bond heeft een themabrochure "Kerk en Gezin" uitgegeven. Hoe kan de kerk betrokken blijven bij het gezin? Hoe kan het gezin betrokken blijven bij de kerk? Een handreiking voor de relatie tussen kerk en gezin.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.