Mannenvereniging "Calvijn"

 

De mannenvereniging telt circa 25 leden. Om de 14 dagen op maandagavond komen de leden van 20:00 - 22:00 uur voor Bijbelstudie bij elkaar in "Het Anker". Wanneer een vergaderavond samenvalt met een bezinningsbijeenkomst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal, wordt in die week op woensdagavond vergaderd. 

I.F. Leenhouts

   voorzitter

M.J. van der Heiden

   secretaris

C.H. Deelen

   penningmeester

T. Burger

   algemeen adjunct

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secetaris:
tel. 0184-683325

Bekijk het programma 2018-2019.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.