Mannenvereniging "Calvijn"

 

De mannenvereniging telt circa 25 leden. Om de 14 dagen op woensdagavond komen de leden van 20:00 - 22:00 uur voor Bijbelstudie bij elkaar in "Het Anker".  

I.F. Leenhouts

   voorzitter

J.C. Verhoeff

   secretaris

C.H. Deelen

   penningmeester

B.A. Casteleijn

   algemeen adjunct

A. Noorland

   bibliothecaris

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secetaris:
tel. 0184-683325

Bekijk het programma 2016-2017.

De Heere is werkelijk opgewekt!