Mannenvereniging "Calvijn"

 

De mannenvereniging telt circa 25 leden. Om de 14 dagen op maandagavond komen de leden van 20:00 - 22:00 uur voor Bijbelstudie bij elkaar in "Het Anker". Wanneer een vergaderavond samenvalt met een bezinningsbijeenkomst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal, wordt in die week op woensdagavond vergaderd. 

I.F. Leenhouts

   voorzitter

J.C. Verhoeff

   secretaris

C.H. Deelen

   penningmeester

B.A. Casteleijn

   algemeen adjunct

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secetaris:
tel. 0184-683325

Bekijk het programma 2017-2018.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.