Mannenvereniging "Calvijn"

 

De mannenvereniging telt circa 25 leden. Om de 14 dagen op maandagavond komen de leden van 20:00 - 22:00 uur voor Bijbelstudie bij elkaar in "Het Anker". Wanneer een vergaderavond samenvalt met een bezinningsbijeenkomst ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal, wordt in die week op woensdagavond vergaderd. 

I.F. Leenhouts

   voorzitter

J.C. Verhoeff

   secretaris

C.H. Deelen

   penningmeester

B.A. Casteleijn

   algemeen adjunct

A. Noorland

   bibliothecaris

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secetaris:
tel. 0184-683325

Bekijk het programma 2017-2018.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)