Vrouwenvereniging

"Hij Die u roept, is getrouw"

 

De vrouwenvereniging telt circa 40 leden. Om de 14 dagen op maandagavond komen de leden van 19:45 - 22:00 uur voor Bijbelstudie bij elkaar in "Het Anker".  Daarbij worden de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw als leidraad gebruikt.

mevr. A. van Werkhoven-Scheer     

1e presidente

mevr. A. Noordergraaf-Hofland 

2e presidente

mevr. D. de Jong-Verhoeff

secretaresse

mevr. P. Verhoeff-den Hartigh

penningmeesteresse

mevr. J. Jongeneel-van Wijk

algemeen adjunct

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secetaresse:

tel. 0184-684314 of vrouwenvereniging@hervormdstreefkerk.nl  

Bekijk het programa 2017-2018.

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)