Vrouwenvereniging

"Hij Die u roept, is getrouw"

 

De vrouwenvereniging telt circa 40 leden. Om de 14 dagen op maandagavond komen de leden van 19:45 - 22:00 uur voor Bijbelstudie bij elkaar in "Het Anker".  Daarbij worden de Bijbelstudies uit de Hervormde Vrouw als leidraad gebruikt.

mevr. A. van Werkhoven-Scheer     

1e presidente

mevr. A. Noordergraaf-Hofland 

2e presidente

mevr. D. de Jong-Verhoeff

secretaresse

mevr. P. Verhoeff-den Hartigh

penningmeesteresse

mevr. J. Jongeneel-van Wijk

algemeen adjunct

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secetaresse:

tel. 0184-684314 of vrouwenvereniging@hervormdstreefkerk.nl  

Bekijk het programa 2017-2018.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)