Zending

De christelijke gemeente weet zich verbonden met hen die zijn uitgegaan om het Evangelie uit te dragen tot over de grenzen van ons vaderland. De kerkenraad heeft een Zendingscommissie in het leven geroepen die tot taak heeft gemeenteleden bewust te maken van de zendingsopdracht van de gemeente.

Onze gemeente weet zich vooral verbonden met het werk van de Gereformeerde Zendingsbond en met zendingsgenootschappen en -instanties die met de GZB samenwerken. Meer weten over het werk van de GZB? Bezoek dan hun informatieve website.

De landelijke zendingsdag is op 16 maart 2019 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.

  

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.