Zending

De christelijke gemeente weet zich verbonden met hen die zijn uitgegaan om het Evangelie uit te dragen tot over de grenzen van ons vaderland. De kerkenraad heeft een Zendingscommissie in het leven geroepen die tot taak heeft gemeenteleden bewust te maken van de zendingsopdracht van de gemeente.

Onze gemeente weet zich vooral verbonden met het werk van de Gereformeerde Zendingsbond en met zendingsgenootschappen en -instanties die met de GZB samenwerken. Meer weten over het werk van de GZB? Bezoek dan hun informatieve website.

  

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.