Zendingscommissie

De commissie is samengesteld als volgt:

Jan Verhoeff

  voorzitter 

 

Arie van Werkhoven

  secretaris 

 zendingscie@hervormdstreefkerk.nl  

Marco van Es 

  penningmeester

 

Willy Noorland 

  

 

Nia v.d.Heuvel-v.Vliet

  

 

André van Bruggen

  jeugdlid

 

Giften voor de zending kunnen overgemaakt worden op banknummer NL34 RABO 0361 7032 28 t.n.v. de Dicaonie van de Hervormde Gemeente te Streekkerk, o.v.v. "gift zending".

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.