Zendingscommissie

De commissie is samengesteld als volgt:

Arie van Werkhoven 

  voorzitter 

 

Jan Verhoeff 

  secretaris 

 zendingscie@hervormdstreefkerk.nl  

Marco van Es 

  penningmeester

 

Elles Bons-van Muijlwijk 

   

 

Nia v.d.Heuvel-v.Vliet

  

 

André van Bruggen

  jeugdlid

 

Giften voor de zending kunnen overgemaakt worden op banknummer NL34 RABO 0361 7032 28 t.n.v. de Dicaonie van de Hervormde Gemeente te Streekkerk, o.v.v. "gift zending".

 

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)