Zendingscommissie

De commissie is samengesteld als volgt:

Jan Verhoeff

  voorzitter 

 

Arie van Werkhoven

  secretaris 

 zendingscie@hervormdstreefkerk.nl  

Marco van Es 

  penningmeester

 

Elles Bons-van Muijlwijk 

   

 

Nia v.d.Heuvel-v.Vliet

  

 

André van Bruggen

  jeugdlid

 

Giften voor de zending kunnen overgemaakt worden op banknummer NL34 RABO 0361 7032 28 t.n.v. de Dicaonie van de Hervormde Gemeente te Streekkerk, o.v.v. "gift zending".

 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)