De webcommissie

De webcommissie is verantwoordelijk voor het plaatsen van informatie op de website en het up-to-date houden van de website. U kunt contact opnemen met de webcommissie via webcommissie@hervormdstreefkerk.nl

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Naam:

Functie:

Arjan Muit 

Inhoud en vormgeving  

Henri van Werkhoven 

Technische uitvoering

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen,door Wie wij roepen: Abba, Vader! (Romeinen 8:15)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>