Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


 Lied van de maand

muzieknotenLofzang van Simeon

 Foto van de maand

 Op de pedalen

 Voorwaarden     

We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending


Citaat van de week

Er is geen andere troost, hoop en hulp tot de zaligheid dan alleen daarin dat God ons door Christus de vergeving der zonden heeft beloofd en toegezegd. Er is bij niemand anders dan bij God alleen door de troon der genade, Christus, vergeving der zonden te zoeken, te hopen en te verwachten.

Maarten Luther: Gebed uit de diepten (Psalm 130)

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.