Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


Gedicht

Belsazar

We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending

 Foto van de maand

 Rommelmarkt 2017

 Voorwaarden     


Citaat van de week

Wanneer wij zeggen dat de zekerheid behoort tot het geloof, volgt daaruit volstrekt niet dat elke gelovige nu ook te allen tijde vast verzekerd moet zijn en er in zijn hart geen twijfel meer wezen kan. Dat zou in strijd zijn met de ervaringen van al 's Heeren volk. In het geloof zelf is geen twijfel, maar in de gelovige zijn nog veel twijfelingen. Niet als vrucht van zijn geloof, maar van zijn ongeloof, van zijn oude natuur en de macht van de zonde. Daarom houden wij vast dat de zekerheid behoort tot het geloof, al is de christen niet altijd verzekerd.

Ds. J.T. Doornenbal: De zekerheid van het geloof (in Dr. Bart Jan Spruyt (red.): Romantiek en stichtelijkheid

De Heere is werkelijk opgewekt!