Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


Verkiezing ouderling-kerkrentmeester:

Op donderdag 7 december jl. is gestemd voor de invulling van de vacature van ouderling-kerkrentmeester.

Na telling van de stemmen bleek dat beide broeders ieder evenveel stemmen hadden. Er is dus niemand gekozen.

Op D.V. donderdag 14 december a.s. vanaf 19.30 u - 20.30 u zal opnieuw worden gestemd tussen de beide broeders Damsteegt en Herlaar.


Aan de website toegevoegd:

Op verzoek zijn bij het "Rooster" onder het kopje "Kerkdiensten" ook de te houden avondsmaalsdiensten voor D.V. 2024 toegevoegd.

 


Citaat van de week

Gebed
Vader in de hemel! U houdt alle goede gaven in Uw milde hand. Uw overvloed is rijker dan het menselijk verstand kan bevatten. U bent maar al te bereid om te geven, en Uw goedheid is groter dan een mensenhart kan begrijpen. Want U vervult ieder gebed en geeft waarom wij bidden, of U geeft iets wat veel beter is dan dat waarom wij bidden. Geeft U dan aan ieder het hem toegewezen deel, zoals het U behaagt. Maar geef dan ook ieder de overtuiging dat alles van U komt.

Voor die ene die lezen wil - Kierkegaards toespraken 1

Zie, Ik zend tot U de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. (Maleachi 4:5)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>