Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.

 

Gemeente in coronatijd

Sinds 1 oktober 2020 moest het kerkbezoek helaas weer afgeschaald worden. De kerkenraad heeft besloten om de 30 personen die deel mogen nemen aan de diensten ook van harte welkom te heten. Lees de richtlijnen voor het kerkbezoek en de aanvulling daarop. Gevraagd wordt bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich online aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten via de knop op deze pagina.
Kunt u niet online aanmelden, dan kunt u op maandag- of dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar Anne-Wim van der Heiden (06-52256552) of John de Bruijn (06-22665007). 

Het is mogelijk de diensten te beluisteren en bekijken via kerkdienst gemist of via YouTube.

Voor bijeenkomsten in Het Anker gelden specifieke gebruiksvoorwaarden en voorschriften voor reiniging vóór en ná gebruik. Helaas moest vanaf 15 december jl. al het club- en verenigingswerk opnieuw opgeschort worden.

De bibliotheek is wel open.

We houden u op de hoogte over eventuele nadere maatregelen of de opheffing daarvan.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:
- Diaconie: NL34 RABO 0361 7032 28
- Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Misschien ondervindt u hinder van de maatregelen rond het corona-virus. Onder de naam Streefkerk helpt is een platform in het leven geroepen waar u kunt aankloppen voor praktische hulp (bijv. boodschappen doen) of voor een goed gesprek. U kunt contact opnemen: tel. 06-42247131.

Onder de naam Licht voor Streefkerk willen de Tentweekcommissie en de Evangelisatiecommiossie in deze iingrijpende tijd liefde, zorg en hoop brengen in ons dorp. Daarvoor is de kerk iedere zaterdag van 10.00 - 12.00 uur open. We willen zo een plek bieden om gevoelens te overdenken en/of te delen. Er zullen twee vrijwilligers zijn om bezoekers welkom te heten en zo nodig een luisterend oor te bieden. Ook kan er iets opgeschreven worden in een “gedachtenboek” of op een “gebedsmuur”. Daarnaast kan er gebeden worden met mensen die daar behoefte aan hebben. Ook wordt er een stilteplek ingericht voor mensen die geen behoefte hebben aan contact, maar gewoon in stilte in de kerk willen zijn. Welkom! Helaas moest in janari 2021 ook deze activiteit tijdelijk opgeschort worden i.v.m. aangescherpte corona-maatregelen.Citaat van de week

Telkens als ons de genade van God wordt verkondigd, is het alsof het Koninkrijk der hemelen voor ons wordt geopend, God ons de hand reikt, en ons ervan verzekert dat ons leven aanstaande is en dat Hij ons deelgenoot wil maken van Zijn hemelse erfenis.

Johannes Calvijn, geciteerd in Willem Balke: Via Vitae - Opstellen over kerk en theologie in het perspectief van de Reformatie.

Het hart van de koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt. (Spreuken 21:1)