Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.

 

Gemeente in coronatijd

Sinds 1 juli 2020 is kerkbezoek op beperkte schaal weer mogelijk. In totaal mogen er dan 100 personen - of meer als de beschikbare ruimte dat toelaat - in het kerkgebouw aanwezig zijn. Als kerkenraad zijn wij blij dat ons deze mogelijkheid geboden wordt en maken daarvan dankbaar gebruik. Uiteraard binnen de richtlijnen die door de overheid worden gesteld. Lees de belangrijkste richtlijnen voor het kerkbezoek en de aanvulling daarop, en bekijk de plattegrond van het kerkgebouw en het rooster voor kerkbezoek

Voor wie niet naar de kerk kan, is het mogelijk de diensten te besluisteren en bekijken via kerkdienst gemist of via YouTube.

- Kerkelijke activiteiten zijn weer mogelijk met inachtneming van door het RIVM afgekondige regelingen en voorwaarden. Voor bijeenkomsten in Het Anker gelden specifieke gebruiksvoorwaarden en voorschriften voor reiniging vóór en ná gebruik

We houden u op de hoogte over eventuele nadere maatregelen of de opheffing daarvan.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:
- Diaconie: NL34 RABO 0361 7032 28
- Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Misschien ondervindt u hinder van de maatregelen rond het corona-virus. Onder de naam Streefkerk helpt is een platform in het leven geroepen waar u kunt aankloppen voor praktische hulp (bijv. boodschappen doen) of voor een goed gesprek. U kunt contact opnemen: tel. 06-42247131.

Onder de naam Licht voor Streefkerk willen de Tentweekcommissie en de Evangelisatiecommiossie in deze iingrijpende tijd liefde, zorg en hoop brengen
in ons dorp. Daarvoor is de kerk opengesteld op drie momenten in de week. We willen zo een plek bieden om gevoelens te overdenken en/of te delen. Er zullen twee vrijwilligers zijn om bezoekers welkom te heten en zo nodig een luisterend oor te bieden. Ook kan er iets opgeschreven worden in een “gedachtenboek” of op een “gebedsmuur”. Daarnaast kan er gebeden worden met mensen die daar behoefte aan hebben. Ook wordt er een stilteplek ingericht voor mensen die geen behoefte hebben aan contact, maar gewoon in stilte in de kerk willen zijn. We zetten de deuren van de kerk open op: dinsdag van 18.30-20.30 uur, donderdag van 18.30-20.30 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur. Welkom!


    Paasverhaal voor kinderen 
    uit de Kinderbijbel bij de HSV
    om voor te lezen
 

 Lied van de maand

muzieknotenHeer ontferm U...

We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending


Citaat van de week

We zijn veel om ons heen als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Gedurende de lockdown leerden we de kleine dingen om ons heen weer meer te waarderen, dat wat er ťcht toe doet. Laten we dat vasthouden, niet door het als het nieuwe 'normaal' te beschouwen, maar door ervan te genieten. We hoeven niet ver weg om mooie dingen te zien of mee te maken; ze zijn om ons heen, iedere dag opnieuw.

Zuster EmmanuŽl in: Het groene normaal - Samen opstaan voor een duurzaam leven.

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.