Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


Kerkdiensten in coronatijd (update 27 november)

Naar aanleiding van de oplopende coronabesmettingen en de persconferentie van de premier en de minister van volksgezondheid op dinsdag 2 november jl. is er een nieuw advies uitgebracht door Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de gemeente Molenlanden. De kerkenraad heeft in een extra vergadering op 5 november besloten de voorgestelde adviezen op te volgen. Concreet worden de twee volgende maatregelen weer ingevoerd: het aanhouden van tenminste 1,5 meter afstand tussen de verschillende huishoudens en het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen. 

Om de afstand van 1,5 meter te kunnen handhaven wordt vanaf zondag 14 november weer één groep per dienst uitgenodigd. Daarnaast worden er in de morgendiensten 20 zitplaatsen opengesteld voor reservering in SuperSaas en in de avonddiensten 40 zitplaatsen. De bezoekers van de diensten wordt verzocht om bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen.

Het collecteren bij de uitgang van de kerk wordt gestaakt. U wordt verzocht uw bijdrage voor de verschilende collectes over te maken op de bankrekening van het College van Diakenen  en het College van Kerkrentmeesters.

Update 27 november:

Naar aanleiding van een nieuw advies van het CIO na de persconferentie van vrijdag 26 november heeft het moderamen de volgende besluiten genomen:

  • met ingang van zondag 28 november begint de middagdienst steeds om 15.00 uur;
  • zondag 5 december vieren we het Heilig Avondmaal: dit kan met de gebruikelijke regels gewoon doorgaan;
  • het huisbezoek wordt gestaakt;
  • met ingang van zondag 28 november stopt al het verenigingswerk, clubwerk, catechisaties, zondagsschool e.d.

Telefonisch aanmelden:

Kunt u niet online aanmelden, dan kunt u op maandag- of dinsdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur bellen naar Anne-Wim van der Heiden (06-52256552) of John de Bruiijn (06-22665007).

Het is mogelijk de diensten te beluisteren en bekijken via 'Kerkdienst Gemist' of via YouTube.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:

- College van Diakenen:             NL34 RABO 0361 7032 28
- College van Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Meer informatie over de gemeente in coronatijd vindt u onder actueel.Citaat van de week

God houdt niet van ons omdat we zo waardevol zijn, maar we zijn zo waardevol omdat God van ons houdt.

Helmut Thielicke

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>