Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


Kerkdiensten in coronatijd (update 22 januari)

Gelukkig zijn op de persconferentie van de minister-president en de minister van volksgezondheid van vrijdag 14 januari jl. enige versoepelingen aangekondigd ten aanzien van de coronamaatregelen. In de afgelopen week is ook het CIO en de PKN met een nieuw advies gekomen. Deze adviezen, samen met de plaatselijke situatie van de Hervormde Gemeente, hebben de kerkenraad het volgende doen besluiten:

1.  Met ingang van zondag 30 januari worden voor de erediensten de groepsindelingen weer ingevoerd. Voor iedere dienst zal er 1 groep worden uitgenodigd.

2.  De zondagsschool en chatechisaties zullen deze week weer op de gebruikelijke tijden worden hervat. Ook alle clubs en de verenigingen zullen met ingang van 23 januari hun activiteiten weer hervatten. Voor de bijeenkomsten in 'Het Anker' geldt vanaf 12 jaar de mondkapjesplicht bij verplaatsingen binnen het gebouw. Vanaf 18 jaar dient ook de 1,5 meter afstandsnorm in acht te worden genomen.

Telefonisch aanmelden voor de diensten:

Kunt u niet online aanmelden, dan kunt u op maandag- of dinsdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur bellen naar Anne-Wim van der Heiden (06-52256552) of John de Bruiijn (06-22665007).

Het is mogelijk de diensten te beluisteren en bekijken via 'Kerkdienst Gemist' of via YouTube.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:

- College van Diakenen:             NL34 RABO 0361 7032 28
- College van Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Meer informatie over de gemeente in coronatijd vindt u onder actueel.Citaat van de week

God houdt niet van ons omdat we zo waardevol zijn, maar we zijn zo waardevol omdat God van ons houdt.

Helmut Thielicke

Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 2:29)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>