Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.

 

CORONAvirus

I.v.m. maatregelen rond het coronavirus geldt het volgende:

- De KERKDIENSTEN gaan wel door, maar zijn alleen toegankelijk voor gemeenteleden die niet over internet of kerkradio beschikken. In totaal mogen niet meer dan 30 personen de diensten bijwonen. U kunt thuis deze diensten óf alleen beluisteren óf beluisteren en meekijken via livestream. Lees de toelichting.

- Tot nader bericht vervallen alle kerkelijke activiteiten zoals zondagsschool, catechisaties, clubs, en verenigingen / kringen. Over eventuele alternatieve vormen van contact op afstand wordt u door de desbetreffende verenigingen geïnformeerd. Helaas kan ook de rommelmarkt in 2020 niet doorgaan.

We houden u op de hoogte over eventuele nadere maatregelen of de opheffing daarvan.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:
- Diaconie: NL34 RABO 0361 7032 28
- Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Misschien ondervindt u hinder van de maatregelen rond het corona-virus. Onder de naam Streefkerk helpt is een platform in het leven geroepen waar u kunt aankloppen voor praktische hulp (bijv. boodschappen doen) of voor een goed gesprek. U kunt contact opnemen: tel. 06-42247131.

Onder de naam Licht voor Streefkerk willen de Tentweekcommissie en de Evangelisatiecommiossie in deze iingrijpende tijd liefde, zorg en hoop brengen
in ons dorp. Daarvoor is de kerk opengesteld op drie momenten in de week. We willen zo een plek bieden om gevoelens te overdenken en/of te delen. Er zullen twee vrijwilligers zijn om bezoekers welkom te heten en zo nodig een luisterend oor te bieden. Ook kan er iets opgeschreven worden in een “gedachteboek” of op een “gebedsmuur”. Daarnaast kan er gebeden worden met mensen die daar behoefte aan hebben. Ook wordt er een stilteplek ingericht voor mensen die geen behoefte hebben aan contact, maar gewoon in stilte in de kerk willen zijn. We zetten de deuren van de kerk open op: dinsdag van 18.30-20.30 uur, donderdag van 18.30-20.30 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur. We starten aanstaande zaterdag 2 mei. Welkom!


    Paasverhaal voor kinderen 
    uit de Kinderbijbel bij de HSV
    om voor te lezen
 

 Lied van de maand

muzieknotenHeer ontferm U...

We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending


Citaat van de week

Doordat veel dingen die tot het katholieke (algemeen christelijke) geloof behoren door de hete onrust van de ketters worden aangevochten, zoekt met een mogelijkheid om ze tegen hen te verdedigen en worden ze daardoor aandachtiger overwogen, helderder begrepen en nadrukkelijker verkondigd. Zo wordt de door de tegenstander opgeworpen vraag een aanleiding om te leren.

Aurelius Augustinus: De stad van God.

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.