Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending

 Foto van de maand

 Rommelmarkt 2017

 Voorwaarden     


Citaat van de week

'k Zie niets anders dan een leitje en daarop gaat een naam komen 'Jezus', 'k zie de bewegende hand. Moeder 't is de uwe, Moeder, dank! Zie dat is het wat ik uit het verleden heb mogen meenemen, zie, dt is, wat God in Zijn onuitsprekelijke genade ons geeft, als een schat voor ons leven, als wij worden geboren en opgevoed in een godvruchtig gezin, ja het is God Zlf Die Zich aan ons geeft als ons deel, ons eeuwig goed.

K.H. Miskotte in Herman de Liagre Bhl: Miskotte, theoloog in de branding, 1894-1976

De Heere is werkelijk opgewekt!