Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.


Kerkdiensten in coronatijd

Volgens de huidige richtlijnen en adviezen vanuit de burgelijke overheid en de Protenstantse Kerk in Nederland is het advies om maximaal 30 personen toe te laten tijdens de kerkdiensten. De kerkenraad heeft besloten om de 30 personen die deel mogen nemen aan de diensten ook van harte welkom te heten. Gevraagd wordt bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 

Aanmelden kerkdiensten

U kunt zich online aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten via de knop op deze pagina.
Kunt u niet online aanmelden, dan kunt u op maandag- of dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar Anne-Wim van der Heiden (06-52256552) of John de Bruijn (06-22665007). 

Het is mogelijk de diensten te beluisteren en bekijken via 'Kerkdienst Gemist' of via YouTube.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:

- College van Diakenen:             NL34 RABO 0361 7032 28
- College van Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Meer informatie over de gemeente in coronatijd vindt u onder actueel. 


Citaat van de week

In de persoon van de Eniggeboren Zoon heeft God Zich de meest Barmhartige betoond, omdat Hij ons wilde verlossen.

Johannes Calvijn

Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. (Romeinen 14:9)


Volgende kerkdienst

Zo 18 apr 10:00:
Ds. T. van Bruggen

Alle kerkdiensten >