Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.

 

CORONAvirus

I.v.m. maatregelen rond het coronavirus heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

- De KERKDIENSTEN gaan wel door, maar zijn alleen toegankelijk voor gemeenteleden die niet over internet of kerkradio beschikken. In totaal mogen niet meer dan 30 personen de diensten bijwonen. U kunt thuis deze diensten óf alleen beluisteren óf beluisteren en meekijken via livestream. Lees de toelichting.

- Tot nader bericht vervallen alle kerkelijke activiteiten zoals zondagsschool, catechisaties, clubs, en verenigingen / kringen. Over eventuele alternatieve vormen van contact op afstand wordt u door de desbetreffende verenigingen geïnformeerd.

We houden u op de hoogte over eventuele nadere maatregelen of de opheffing daarvan.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:
- Diaconie: NL34 RABO 0361 7032 28
- Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47


 Lied van de maand

muzieknotenHeer ontferm U...

 Foto van de maand

 Op de pedalen

 Voorwaarden     

We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending


Citaat van de week

Er is deze week geen citaat ingesteld.

Vertrouw op de HEERE en doe het goede.
(Psalm 37 : 3)