Welkom 

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Streefkerk. Blader rustig de pagina's door, voor het eerst of misschien als vaste bezoeker. Steeds meer mensen weten onze website te vinden. Ze lezen het laatste nieuws, beluisteren een preek, linken door om de Bijbel te lezen, raadplegen de agenda of zijn benieuwd naar het citaat van de week. De foto's zijn ook altijd erg in trek.

Help ons de website actueel te houden door activiteiten, mutaties en onjuistheden te melden bij de webcommissie.

 

Gemeente in coronatijd

Sinds 1 oktober 2020 moest het kerkbezoek helaas weer afgeschaald worden. Alleen zij die aanwezig moeten zijn om de online-diensten mogelijk te maken zullen aanwezig zijn. Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen de gemeenteleden informeren over de (on)mogelijkheden van kerkbezoek binnen de richtlijnen van de overheid.
De richtlijnen voor het kerkbezoek en de aanvulling daarop, de plattegrond van het kerkgebouw en het rooster voor kerkbezoek zijn voorlopig dus niet van toepassing. 

Het is mogelijk de diensten te beluisteren en bekijken via kerkdienst gemist of via YouTube.

- Kerkelijke activiteiten zijn wel mogelijk met inachtneming van door het RIVM afgekondige regelingen en voorwaarden. Voor bijeenkomsten in Het Anker gelden specifieke gebruiksvoorwaarden en voorschriften voor reiniging vóór en ná gebruik

We houden u op de hoogte over eventuele nadere maatregelen of de opheffing daarvan.

Voor het overmaken van uw giften voor de collecten gelden de volgende bankrekeningnummers:
- Diaconie: NL34 RABO 0361 7032 28
- Kerkrentmeesters: NL87 RABO 0361 7031 47

Misschien ondervindt u hinder van de maatregelen rond het corona-virus. Onder de naam Streefkerk helpt is een platform in het leven geroepen waar u kunt aankloppen voor praktische hulp (bijv. boodschappen doen) of voor een goed gesprek. U kunt contact opnemen: tel. 06-42247131.

Onder de naam Licht voor Streefkerk willen de Tentweekcommissie en de Evangelisatiecommiossie in deze iingrijpende tijd liefde, zorg en hoop brengen
in ons dorp. Daarvoor is de kerk opengesteld op drie momenten in de week. We willen zo een plek bieden om gevoelens te overdenken en/of te delen. Er zullen twee vrijwilligers zijn om bezoekers welkom te heten en zo nodig een luisterend oor te bieden. Ook kan er iets opgeschreven worden in een “gedachtenboek” of op een “gebedsmuur”. Daarnaast kan er gebeden worden met mensen die daar behoefte aan hebben. Ook wordt er een stilteplek ingericht voor mensen die geen behoefte hebben aan contact, maar gewoon in stilte in de kerk willen zijn. We zetten de deuren van de kerk open iedere zaterdag van 10.00-12.00 uur. Welkom!


    Paasverhaal voor kinderen 
    uit de Kinderbijbel bij de HSV
    om voor te lezen
 

 Lied van de maand

muzieknotenHeer ontferm U...

We bidden voor...

biddende handenVervolgde christenen

Zending


Citaat van de week

Voor gelovige wetenschappers is het belangrijk hun gesloten wetenschappelijke werkwijze te verbonden met een open wereldbeeld, dat wil zeggen, een wereldbeeld waarin ruimte is voor een God Die Zich actief verhoudt tot Zijn schepping - zonder de wetmatigheden te verstoren die Hij heeft ingesteld.

Pieter Boersema en Stefan Paas: Onder spanning - Een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.