Kerkapp:

Het beheer van de app is in handen van Wilma Kooij (06-31632442) en Jan Noorland (06-10241300).

Anne-Wim van der Heijden en Jerobeam Reijm zijn vanuit het College van Kerkrentmeesters lid van de deze beheerscommissie.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via bovenstaande telefoonnummers of via de email naar cvk@hervormdstreefkerk.nl


 Website:

Op de website vindt u de uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van de Hervormde Gemeente van Streefkerk. Zoveel als we kunnen proberen we de informatie op de website update te houden. 

Vragen, opmerkingen en suggesties, maar ook de wijzigingen voor de website kunt u doorgeven aan de webcommissie via beheerwebsite@hervormdstreefkerk.nl

 

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>