Kerkapp:

Het beheer van de app is in handen van Wilma Kooij (06-31632442) en Jan Noorland (06-10241300).

Anne-Wim van der Heijden en Jerobeam Reijm zijn vanuit het College van Kerkrentmeesters lid van de deze beheerscommissie.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via bovenstaande telefoonnummers of via de email naar cvk@hervormdstreefkerk.nl


 Website:

Op de website vindt u de uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van de Hervormde Gemeente van Streefkerk. Zoveel als we kunnen proberen we de informatie op de website update te houden. 

Vragen, opmerkingen en suggesties, maar ook de wijzigingen voor de website kunt u doorgeven aan de webcommissie via beheerwebsite@hervormdstreefkerk.nl

 

Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. (Lukas 24:45)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>