College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Het College bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad.

De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters is als volgt: 

Ouderling-kerkrentmeesters

D.A. Meerkerk 

Voorzitter 

0184-683325

W. de Bruijn 

Penningmeester

0184-683975

A. de Waal

 

06-22665679

Overige leden

M. den Boer

 

0184-684425

W.C.A. van der Heiden jr.

 Secretaris

06-52256552

Stuur een e-mail naar de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Het rekeningnummer (IBAN) van het College van Kerkrentmeesters is NL87 RABO 0361 7031 47.

Stuur een e-mail naar de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)