College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Het College bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad.

De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters is als volgt: 

Ouderling-kerkrentmeesters

D.A. Meerkerk 

Voorzitter 

0184-683325

W. de Bruijn 

Penningmeester

0184-683975

A. de Waal

 

06-22665679

Overige leden

M. den Boer

 

0184-684425

W.C.A. van der Heiden jr.

 Secretaris

06-52256552

Stuur een e-mail naar de secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Het rekeningnummer (IBAN) van het College van Kerkrentmeesters is NL87 RABO 0361 7031 47.

Stuur een e-mail naar de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.