College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Het College bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad.

De samenstelling van het College van Kerkrentmeesters is als volgt: 

Ouderling-kerkrentmeesters

D.A. Meerkerk 

Voorzitter 

0184-683325

D. van den Heuvel jr. 

Secretaris

0184-684201

W. de Bruijn

Penningmeester 

0184-683975

Overige leden

M. den Boer

 

0184-684425

J. Noorland

 

0184-683555

Stuur een e-mail naar het College van Kerkrentmeesters.

Het rekeningnummer (IBAN) van het College van Kerkrentmeesters is NL87 RABO 0361 7031 47.

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. (Psalm 150 : 6)