De kerkenraad heeft als doelstelling om de jongeren zoveel mogelijk verbonden te houden met onze gemeente en het geloof. Om de jongeren in onze kerk op een actieve en passende manier te benaderen heeft de kerkenraad besloten een jeugdouderling te benoemen met als bijzondere opdracht: het Jongerenpastoraat. Doelgroep zijn de jongeren vanaf ca. 14 tot 23 jaar. Daarnaast is ook een pastoraal medewerkster benoemt.

Zij willen beschikbaar zijn voor de jongeren, als er vragen bij hen leven, of als er behoefte is aan een gesprek.

Indien gewenst neem gerust contact op met:

Gert-Jan van Essen     gjv_essen@hotmail.com         06-15545019
Jantine Flach              jantinereijm@hotmail.com

 

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.