Jeugdraad

De Jeugdraad coördineert en begeleid het jeugdwerk in de gemeente. De jeugdouderling is voorzitter van de raad waarin namens iedere jeugdclub of -vereniging een leidinggevende of lid vertegenwoordigd is. Aan de raad zijn de predikant en een diaken als adviserende leden toegevoegd.

De samenstelling is als volgt:

Maarten den Ouden 

Marjanne van Es

Jan Blom

Niels Damsteegt

Jaap van Essen

Dianne van den Heuvel

Annemarie Meerkerk

M.L. Donk

voorzitter / jeugdouderling

secretaresse  jeugdraad@hervormdstreefkerk.nl

 

penningmeester 

 

 

 

adviserend lid / diaken

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.