Jeugdraad

De Jeugdraad coördineert en begeleid het jeugdwerk in de gemeente. De jeugdouderling is voorzitter van de raad waarin namens iedere jeugdclub of -vereniging een leidinggevende of lid vertegenwoordigd is. Aan de raad zijn de predikant en een diaken als adviserende leden toegevoegd.

De samenstelling is als volgt:

Menno Flach 

Daniëlle Noorland

Niels Damsteegt

Jan Blom

Arnold Rijneveld

Roel Noorland

Annemarie Meerkerk

Wouter van den Berg

Maarten Bossenbroek    

voorzitter / jeugdouderling

secretaresse  jeugdraad@hervormdstreefkerk.nl

penningmeester 

 

 

 

 

 

adviserend lid / diaken

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>