Jeugdraad

De Jeugdraad coördineert en begeleid het jeugdwerk in de gemeente. De jeugdouderling is voorzitter van de raad waarin namens iedere jeugdclub of -vereniging een leidinggevende of lid vertegenwoordigd is. Aan de raad zijn de predikant en een diaken als adviserende leden toegevoegd.

De samenstelling is als volgt:

Maarten den Ouden 

Marjanne van Es

Jan Blom

Niels Damsteegt

Jaap van Essen

Dianne van den Heuvel

Annemarie Meerkerk

M.L. Donk

voorzitter / jeugdouderling

secretaresse  jeugdraad@hervormdstreefkerk.nl

 

penningmeester 

 

 

 

adviserend lid / diaken

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)