Kerkauto

Wie niet in staat is op eigen gelegenheid naar de kerk te komen, kan gebruik maken van de kerkauto en contact opnemen met de heer A. Benard, tel. 0184-661316.
1e vervanger is dhr. M. den Boer, tel. 0184-684425.
2e vervanger is dhr. J. Lagendijk, tel. 0184-684747.

 

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.