Kerkbode 

 

Wekelijks verschijnt een Kerkbode met berichtgeving van de Hervormde Gemeenten in de West-Alblasserwaard, waaronder Streefkerk.

Berichten over activiteiten in de gemeente kunnen worden doorgegeven aan predikant@hervormdstreefkerk.nl

Contactpersoon voor abonnementen en bezorging is mevrouw C. Noorland-van den Berg, tel. 0184-685252 of kerkbode@hervormdstreefkerk.nl

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.