24+ vereniging

De 24+ vereniging is er voor gemeenteleden tussen 24 en 34 jaar of jonger maar getrouwd. De leden komen gedurende het winterseizoen één keer per drie weken op maandagavond bij elkaar in "Het Anker". Voor de pauze is er een Bijbelstudie en na de pauze een afwisselend programma met spellen, sprekers, enz. De avonden beginnen om 20.00 uur.

Bekijk het programma 2016-2017

De presentatie van Open Doors voor de 24+ vereniging heeft geleid tot een aantal gebedspunten. Bekijk ook het promotiefilmpje dat voorafgaand aan de avond aan de leden van de vereniging is gestuurd.  

Bestuur:

Hugo van der Poel jr.

voorzitter

 

Marinda Donk

secretaresse

24plus@hervormdstreefkerk.nl

Paulien Rijneveld

penningmeesteresse

 

Gijsbert van der Heiden

algemeen adjunct

 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)