Kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Predikant, assessor, scriba, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken vormen samen het moderamen.

Predikant en ouderlingen vormen samen het consistorie.

De ouderling-kerkrentmeesters vormen, samen met twee kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters.

De diakenen vormen samen het college van diakenen.

 

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Predikant

   

Ds. T. van Bruggen (preses)

0184-681316

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Ouderlingen

   

G.J. van Essen (assessor)

0184-684173

 

W.C.A. van der Heiden (scriba / preekvoorziener)

0184-778028

scriba@hervormdstreefkerk.nl 

J. Heijkoop

0184-682092

 

A.J. Muit

0184-

 

M. den Ouden

0184-684322

 

H.S. Schouten

0184-684862

 

J.C. Verhoeff

0184-661416

 

Ouderling-kerkrentmeesters

 

cvk@hervormdstreefkerk.nl

W. de Bruijn (penningmeester)

0184-683975

 

D.A. Meerkerk (voorzitter)

0184-683325

 

A. de Waal

0184-68

 

Diakenen

   

B.A. Casteleijn (voorzitter)

0184-683605

 

A.A. de Jong (secretaris)

0184-681038 cvd@hervormdstreefkerk.nl 

I.F. Leenhouts (penningmeester)

0184-684301  

 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)