Kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Predikant, assessor, scriba, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken vormen samen het moderamen.

Predikant en ouderlingen vormen samen het consistorie.

De ouderling-kerkrentmeesters vormen, samen met twee kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters.

De diakenen vormen samen het college van diakenen.

 

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Predikant

   

Ds. T. van Bruggen (preses)

0184-681316

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Ouderlingen

   

G.J. van Essen

0184-684173

 

W.C.A. van der Heiden (assessor / preekvoorziener)

0184-778028

 

J. Heijkoop

0184-682092

 

A. Noordergraaf

0184-661312

 

M. den Ouden

0184-684322

 

H.S. Schouten

0184-684862

 

A. van Werkhoven (scriba)

0184-683649

scriba@hervormdstreefkerk.nl 

Ouderling-kerkrentmeesters

   

W. de Bruijn

0184-683975

 

D. van den Heuvel jr. (secretaris)

0184-684201

cvk@hervormdstreefkerk.nl 

D.A. Meerkerk

0184-683325

 

Diakenen

   

B.A. Casteleijn

0184-683605

 

M.L. Donk

0184-785228

 

A.A. de Jong (secretaris)

0184-681038 cvd@hervormdstreefkerk.nl 

I.F. Leenhouts

0184-684301  

 

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9 : 1)