Kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Predikant, assessor, scriba, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken vormen samen het moderamen.

Predikant en ouderlingen vormen samen het consistorie.

De ouderling-kerkrentmeesters vormen, samen met twee kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters.

De diakenen vormen samen het college van diakenen.

 

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Predikant

 

Ds. T. van Bruggen 

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Ouderlingen

 

W.J. Hakkesteeg

 

D. van den Heuvel

 

J. Heijkoop

 

J.L. den Hoedt

 

J. den Ouden

 

H.S. Schouten

 scriba@hervormdstreefkerk.nl

J.C. Verhoeff

 

Ouderling-kerkrentmeesters

cvk@hervormdstreefkerk.nl

J. de Bruijn 

 

A.J. Herlaar

 

A. de Waal

 

Diakenen

 cvd@hervormdstreefkerk.nl

T.A. Bossenbroek

 

M.H. den Ouden

 

W. van Ravens

 

 

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>