Kerkenraad 

 

De kerkenraad bestaat uit predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Predikant, assessor, scriba, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken vormen samen het moderamen.

Predikant en ouderlingen vormen samen het consistorie.

De ouderling-kerkrentmeesters vormen, samen met twee kerkrentmeesters, het college van kerkrentmeesters.

De diakenen vormen samen het college van diakenen.

 

De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Predikant

   

Ds. T. van Bruggen (preses)

0184-681316

predikant@hervormdstreefkerk.nl

Ouderlingen

   

G.J. van Essen

0184-684173

 

W.C.A. van der Heiden (assessor / preekvoorziener)

0184-778028

 

J. Heijkoop

0184-682092

 

A. Noordergraaf

0184-661312

 

M. den Ouden

0184-684322

 

H.S. Schouten

0184-684862

 

A. van Werkhoven (scriba)

0184-683649

scriba@hervormdstreefkerk.nl 

Ouderling-kerkrentmeesters

   

W. de Bruijn

0184-683975

 

D. van den Heuvel jr. (secretaris)

0184-684201

cvk@hervormdstreefkerk.nl 

D.A. Meerkerk

0184-683325

 

Diakenen

   

B.A. Casteleijn

0184-683605

 

M.L. Donk

0184-785228

 

A.A. de Jong (secretaris)

0184-681038 cvd@hervormdstreefkerk.nl 

I.F. Leenhouts

0184-684301  

 

Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. (Ps. 118 : 8)