Collecten

 

Inzamelingen tijdens de eredienst

In elke kerkdienst worden twee collecten gehouden. De eerste is bestemd voor het werk van het college van diakenen, de tweede voor het werk van het college van kerkrentmeesters.

In afwijking daarvan wordt op bid- en dankdag slechts één collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van het college van kerkrentmeesters.

Op geregelde tijden zijn er extra collecten voor diverse diaconale doelen danwel voor de kerk.

Bij de uitgangen van de kerk hangen zogenaamde offerblokken waarin een gave gedeponeerd kan worden voor het aangegeven doel. De bestemming wisselt maandelijks.

Tijdens de bediening van het Heilig Avondmaal worden gaven ingezameld voor "Helpende Handen" van de Stichting Hulp Oost Europa.

 

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar in de waarden van € 0,70 (groen), € 1,25 (geel) en € 2,50 (oranje) in vellen van 20 stuks. De waarde per vel is dus respectievelijk € 14,00, € 25,00 en € 50,00.

Wie collectebonnen wil bestellen kan dat doen door het verschuldigde bedrag voor de gewenste bonnen over te maken op bankrekening nummer NL35 RABO 0361 7222 22 ten name van CvK Hervormde Gemeente Streefkerk. Vermeldt bij de omschrijving duidelijk welke bonnen u wilt ontvangen, bijv. 5 x € 0,70 en 2 x € 1,25 of 5 x 14 en 2 x 25.

De collectebonnen worden na ontvangst van het bedrag in de christelijke boekwinkel "De Graankorrel", Kerkstraat 14, afgeleverd (wekelijks op zaterdag) en kunnen daar worden afgehaald.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.