Bijbelkring

De Bijbelkring komt gedurende het winterseizoen circa één keer per drie weken op donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur bij elkaar in "Het Anker" voor Bijbelstudie. De slotavond begint om 19:00 uur.

De leiding van de kring berust bij Martien den Boer en Arie van Werkhoven.

Bekijk het programma 2018-2019.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.