College van diakenen

 

De samenstelling van het College van Diakenen is als volgt:

W. van Ravens   

voorzitter 

 

M.H. den Ouden

      

 

T.A. Bossenbroek 

secretaris    

 

Stuur een e-mail naar het College van Diakenen.

Het banknummer (IBAN) van het College van Diakenen is NL34 RABO 0361 7032 28

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>