Groeikring

In oktober - april komt in verenigingsgebouw "Het Anker" een groeikring bij elkaar. De kring is bedoeld voor mensen die niet gewend zijn om naar de kerk te gaan, maar die belangstelling hebben voor het christelijk geloof. In zes avonden komen de belangrijkste facetten van het christelijk geloof aan de orde.

De cursus wordt geleid door enkele leden van de evangelisatiecommissie.

Informatie en opgeven.

Maar de HEERE zei tegen Gideon: Vrede zij met u! Wees niet bevreesd.(Richteren 6:23)


Volgende kerkdiensten

Meer diensten >>