Groeikring

In oktober - april komt in verenigingsgebouw "Het Anker" een groeikring bij elkaar. De kring is bedoeld voor rand- en buitenkerkelijken die belangstelling hebben voor het christelijk geloof. In zes avonden komen de belangrijkste facetten van het christelijk geloof aan de orde.

De cursus wordt geleid door enkele leden van de evangelisatiecommissie.

Informatie en opgeven.

En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo.