Groeikring

In oktober - april komt in verenigingsgebouw "Het Anker" een groeikring bij elkaar. De kring is bedoeld voor rand- en buitenkerkelijken die belangstelling hebben voor het christelijk geloof. In zes avonden komen de belangrijkste facetten van het christelijk geloof aan de orde.

De cursus wordt geleid door enkele leden van de evangelisatiecommissie.

Informatie en opgeven.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.