Diaconaat

 

Diaconaat krijgt gestalte in hulpverlening en financiële bijdrage aan personen uit de gemeente en in financiële bijdragen aan plaatselijke. landelijke en mondiale maatschappelijk-sociale en diaconale projecten. In de praktijk ligt het zwaartepunt buiten de gemeente. De diaconale arbeid beperkt zich overigens niet tot de meelevende leden van de gemeente maar strekt zich ook uit tot de rand- en buitenkerkelijke leden van de samenleving.

Bekijk de jaarrekening 2016.

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.