Meditatie

Wekelijks verschijnt in de Kerkbode van de Hervormde Gemeenten (PKN) in de West-Alblasserwaard een meditatie van één van de predikanten van die gemeenten. Lees de laatste meditatie van Ds. T. van Bruggen (Streefkerk).

Ook in de herfst des levens zal ons hart, bij smart of ongeval niet vrucht'loos op U bouwen.